site makerСКЛАДОВА МАРКИРОВКА

                                                                                   

СКЛАДОВА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Полагане на хоризонтална пътна маркировка в складове,цехове,логистични центрове,гаражи, паркинги.

Маркиране на цифри, знаци и символи. Изработка на нестандартни шаблони.

Доставка и монтаж на пътни знаци, ръбохранители, делинеатори, противоплъзгащи ленти.

Машинно маркиране на :

 ПЪТЕКИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСКЛАДОВА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"ОСТРОВИ" 

МАРКИРАНЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЛЕТА

ОЧЕРТАВАНЕ НА КОРИДОРИ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЛИНИИ НА СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

НОМЕРИРАНЕ НА ПОЛЕТА,КОРИДОРИ,РАМПИ

ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ
Безплатен оглед и консултация!


Изпълнение с висококачествени двукомпонетни бои!


Неограничен избор от цветове по RAL!


Бързо и качествено изпълнение на разумни цени!Гаранционна и следгаранционна поддръжка!.

Aдрес

1330 София                     
Красна поляна бл.340

Контакти

Email: patnamarkirovka@gmail.com
Phone: +359 (0) 888 999 626
Phone: +359 (0) 887 763 518